Прозорість та інформаційна відкритість (ст.30 п.2)

Статут закладу освіти
Ліцензії на провадження освітньої діяльності та сертифікати про акредитацію освітніх програм

Структура та органи управління закладу освіти;

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою НМО -1493;

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти) - немає;

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти - 180 та 257 учнів відповідно;

Мова (мови) освітнього процесу - українська мова;

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення): 
фізика - 7 годин (за сумісництвом);

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

Напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти) - немає;

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання - немає;

Результати моніторингу якості освіти;

Річний звіт про діяльність закладу освіти;

Правила прийому до закладу освіти;

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами:

         Доступ до ліцею осіб з особливими освітніми потребами існує.

         Один з бокових входів  ліцею оснащений пандусом і кнопкою виклику працівника закладу. Місце розміщення пандусу і кнопки позначено стрілками та значками.  

         Умови ж для навчання в ліцеї осіб з особливими потребами відсутні.
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти - відсутня;

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати - відсутні;

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.