Освітня структура

Навчальне середовище ліцею складається з навчання:

  • урок
  • позакласна робота з предмету
  •  науково-дослідницька робота
  •  просвітницька робота з правової і громадянської освіти
  •  правова практика
  •  виховання
  •  діяльность
  •  спілкування
  •  інформації
Внутрішнє середовище ліцею має свою культуру: умови, правила, стосунки. Моделлю юридичного ліцею, як профільного навчального закладу, закладу нового типу, є модель активної школи, школи правової освіти.

Система правової освіти
Складові профільного навчання:

І - Психологічне дослідження здібностей і задатків: тип ВНД, тип темпераменту, виявлення професійної направленості Л-Л (учнів 9-х класів), рівень фізичного розвитку, стан здоров'я.

ІІ - Оволодіння знаннями з предметів інваріантної складової навчального плану (забезпечення рівня стандарту). Поглиблене вивчення профільних предметів (правознавство, історія)

ІІІ - Оволодіння теоретичними знаннями з дисциплін, які забезпечують профіль навчання (споріднені предмети).

ІV - Формування умінь і навичок дослідницької роботи (через роботу ЛНТ "Дослідник" і роботу в МАНі).

V
- Забезпечення допрофесійної підготовки через систему профорієнтаційної роботи та залучення учнів до практичної діяльності (просвітницька робота, правова практика та ін.)