Методична служба

Методична служба - це складна педагогічна система, яка є невід'ємною частиною системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів без відриву від основного місця роботи. У ліцеї методична робота виступає як приорітетно важлива підсистема. Вона є відносно цілісною системою діяльності і саме тому її можна змоделювати відповідно до її структурних компонентів.
                       

Науково - методична робота ліцею базується на роботі кафедри правознавства і суспільно-політичних наук, «Філолог», міжпредметного методичного об'єднання. Зокрема ці структурні ланки опираються на рішення педради, науково-методичної ради.

Педрада - одна із форм науково-методичної роботи та управління школою на демократичних засадах. За умов реформування шкільної освіти й демократизації управління школою педрада стала поліфункціональною, тому в ліцеї вона є педрадою «колективного мислення».

Ліцейське наукове товариство «Дослідник» взаємодіє з роботою кафедр, ММО. Основною метою його є забезпечення інтелектуального та духовного розвитку учнівської молоді, підготовка її до активної діяльності, сприяння самовизначенню та саморозвитку особистості.

Творчі мобільні групи вчителів взаємодіють з усіма структурними ланками методичної служби. Вони поглиблено вивчають певну педагогічну проблему, готують матеріали до педрад, семінарів, інструктивно-методичних нарад, вносять пропозиції щодо вирішення окремих завдань.

Науково-методична рада ліцею керується положенням, в якому зазначені основні завдання та функції, структура, склад НМР та права. 

Методична служба Миколаївського юридичного ліцею координує діяльність колективу на реалізацію поставлених цілей і задач. Вона знаходиться посередині між вчителем і учнем, або між учителем і результатом, на який треба вийти. З одного боку методична служба сприяє формуванню вчителя як інтелігентної, інтелектуальної особистості, здатної до самореалізації, з іншого - розробляє шляхи виходу на певний результат.