Вимоги до вивчення предметів

2. Загальні вимоги щодо організації освітнього процесу
   2.1 Завести робочий зошит (кількість і вид визначає вчитель).
   2.2 Завести зошити для контрольних та лабораторних робіт (за потребою).
   2.3 Записи в зошитах робити одним кольором(синім).
   2.4 Виконувати в зошиті задані письмові завдання.
   2.5 Повністю записувати домашнє завдання в щоденник.
   2.6 У разі відсутності на уроці дізнатися про домашнє завдання з Google-класу і опрацювати його самостійно або підійти на консультацію до вчителя.
   2.7 Відсутність на попередньому уроці не позбавляє від виконання домашнього завдання.
   2.8 Опрацювати текст параграфу, записи в зошиті.
   2.9 Вміти відповідати на питання в кінці параграфу,  а також на проблемне питання,       записане в зошиті.
   2.10 Знати основні дати, поняття, формули, тощо в тексті параграфу.
   2.11 У разі відсутності оцінок за тему через пропуски необхідно відпрацювати тему, інакше виставляється неатестація, що впливає на семестрове оцінювання.
   2.12 Тематичне оцінювання здійснюється на підставі поточних оцінок і корегуванню не підлягає.
   2.13 Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичного. Дозволяється корегування семестрового оцінювання, яке здійснюється шляхом проведення письмової контрольної роботи за семестр, відповідно до чинного законодавства.
   2.14 Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрового.